Koncepce

Nabízíme

Tým nadšenců a bezpečné prostředí

Na prvním stupni děti staví základy, získávají základní vědomosti a dovednosti, v rytmickém koloběhu dne, týdne a roku. Na druhém stupni je pak vzdělávání více sebeřízeným procesem, děti jsou partnery, kteří své vzdělávání aktivně ovlivňují. Učíme badatelsky a zavádíme metodiku Responzivní výuky (formativní hodnocení).

Plakat 1
Certifikat Hnizdo 1 1
Školní tým

Tým pedagogů – nadšenců, kteří milují svou práci, a jsou na cestě, vzdělávají se a pracují na sobě.

Inspirativní dospělí

Další inspirativní dospělí z řad rodičů, dobrovolníků a profesionálů z mimoškolního prostředí.

Bezpečné prostředí

Laskavé, otevřené a bezpečné prostředí. Radost z učení a pohodová atmosféra.

Zpětná vazba rodičů

Rodiče jsou vtahováni do dění školy, mohou kdykoliv přijít a vidět, jak s dětmi pracujeme, poskytnout zpětnou vazbu.

Výuka i mimo budovu

Věříme, že děti se učí neustále a v každém prostředí, učíme i mimo školní lavice a mimo školní budovu.

Vnitřní motivace

Zaměření na individuální potřeby každého, nastavení přiměřených nároků, zachování vnitřní motivace k učení.

Všechny smysly

Objevování všemi smysly, dostatek volného pohybu v přírodě a prostor pro hru.

Umění

Zpěv, malování, dílna součástí výuky.

Jazyky

Angličtina od 1. třídy, na 2. stupni možnost připravit se na mezinárodní zkoušku KET. Španělština jako druhý jazyk.

Zapojení do chodu školy

Zapojení děti do chodu školy, pořádání akcí a tvorby pravidel.

Příprava na příjmačky

Příprava dětí na přijímací zkoušky na střední školu v rámci výuky.

V přírodě

Každodenní pobyt a pohyb venku, v přírodě, na horách, pravidelné výlety na Lysou horu.