Náš příběh

Na Ostravici, na bývalé turistické chatě Svoboda, sídlí naše škola od září 2022, kdy jsme také vstoupili do rejstříku MŠMT. Myšlenka rodinné komunitní školy a školky, s kapacitou 70 školních a 16 školkových dětí, která vyučuje prožitkově, ale také děti připraví k přijímacím zkouškám, s přesahem do environmentální oblasti, má však za sebou dlouhý příběh.  

Ten příběh začal v roce 2014. Luci Czerná se stala spoluzakladatelkou lesní školky Bezinka v Palkovicích. Kolem Lu se shromáždila skupina lidí, která je dodnes jádrem komunity Hnízdo a částečně i součástí týmu. Na školku navázala domškolácká skupina Bezinka, se sídlem na Ostravici (chata Ostrá) a poté na Pstruží (chata Orlí hnízdo). Odtud také název naší školy a školky – Hnízdo. Nároky na budovu byly vždy dosti specifické: mnoho rodin dováží své děti zdaleka, proto poskytuje Spolek jako zřizovatel také ubytování pro děti. Kromě toho rodičovská komunita považuje přínosy pobytu na horách se všemi nároky, které to s sebou přináší, za ideální prostředí k učení. Překonávat překážky (venku každý den, v každém počasí, v zimě vyšlapat kopec ke škole, odklidit sníh) a zažívat přírodu (les všude kolem, potok, lesní učebny, každoměsíční výlet na Lysou na východ slunce) je u nás součástí kurikula. 

Dnes jsme na Svobodě, bývale turistické chatě na Ostravici, a přestože jsme do systému vstupovali s obavami, po bližším ohledání jsme zjistili, že je situace velmi pozitivní. Náš způsob výuky odpovídá tomu, co dnes MŠMT a NPI nazývá inovativní výukou, Česká školní inspekce se velmi zabývá atmosférou školy, o kterou soustavně pečujeme už od doby vzniku, a naši absolventi vycházejí z CERMAT přijímačkových testů s nadprůměrnými výsledky. Za odvahu vstoupit do rejstříku a pustit se do Svobody (rekonstrukce staré budovy) děkujeme naší bývalé ředitelce Dagmar Stodůlkové a za podporu Ríšovi Gazdovi

Velký dík patří i Tomášovi Řebíčkovi, filantropovi, který komunitě poskytl budovu a pozemky, a naše nájemné investuje do rekonstrukce budovy, spolu s dalšími nevyčíslitelnými náklady. 

Jak funguje naše komunitní organizace? Podílíme se na chodu společně, mnoho věcí děláme svépomocí a na koleně, zato s nadšením. Každý z nás má zodpovědnost za určitou oblast, kterou více méně samostatně rozvíjí, a v případě, že něco rozhoduje, poradí se se všemi, kterých se jeho rozhodnutí týká. Rozhodnutí pak ale už leží na něm, s časovým odstupem jej zhodnotíme, v případě, že nevedlo k požadovaným cílům, dojde k úpravám. Učíme se. Považujeme komunitní fungování a spolupéči o chod spolku, školy a školky, prostředí, ve kterém žijeme, za ideální občanský model. Už dvakrát komunita prošla rozchodem s vedením, nicméně většina rodičů a celý tým krize překonal a pokračoval v projektu i nadále.     

Těšíme se na další výzvy, třeba se u nich setkáme i s Vámi. Rádi bychom projekt více propojili s veřejností, pokud máte zájem a chuť se přidat nebo nějak zapojit, ozvěte se nám. 

Za hnízdní tým, 
Veronika Šalamounová