Školní poradenské pracoviště

ŠPP zajišťuje koordinaci a poskytování preventivních, poradenských a diagnostických služeb přímo ve škole. Pečuje o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, výchovnými problémy či žáky nadanými. Podporuje komunikaci mezi školou a zákonnými zástupci, poskytuje bezplatné poradenství žákům, studentům, jejich zákonným zástupcům a pedagogickým pracovníkům. Podmínkou poskytnutí poradenské služby školního psychologa je písemný souhlas zákonného zástupce nezletilého žáka.

Naše poradenské pracoviště tvoří školní metodička prevence a výchovný poradce, resp. školní psycholožka. Při řešení problémů spolupracujeme se všemi, kterých se daná situace týká, v případě potřeby kontaktujeme další odborníky.

Členové ŠPP

  • Metodik prevence
    Mgr. Bára Urbánková
  • Výchovný a kariérový poradce
    Mgr. Tereza Odstrčilová
  • Školní psycholog
    Mgr. Tereza Odstrčilová

Konzultační hodiny

Středa15:00 – 17:00
Čtvrtek8:30 – 13:00
Po předchozí domluvě kdykoli

Na konzultační hodiny je potřeba se dopředu objednat.

Kontaktní osoba

Zavolejte nebo napište

adela-illy.thumb

Tereza Odstrčilová